Kommentar til Sveinung Stensland`s innlegg i Hgsd Avis 15. mai

Av
DEL

Leserbrev (Haugesunds Avis) Saken om kommunesammenslåing mellom Fastlands Karmøy og Haugesund har vært på sakskartet i flere år.
Saken fikk til slutt en endelig avgjørelse for kort tid siden.
Departementet slo fast at noen sammenslåing mellom Fastlands Karmøy og Haugesund ikke var aktuelt.

Dette så ikke ut til å passe Sveinung Stensland.
Han tar derfor et eget initiativ over for statsråden i Kommunal og Moderniseringsdepartementet, og får departementet til å endre standpunkt bare 1 uke etter at Karmøy Kommune skriftlig har fått bekreftet at saken er avgjort med følgende resultat. "Det blir ikke noen sammenslåing av Fastlands Karmøy og Haugesund Kommune".

Karmøy Kommune får så en telefon i fra departementet om at vedtaket om ikke sammenslåing ikke gjelder allikevel.
Dette ble jo et sjokk for ordføreren og de andre politikerne i Karmøy Kommune.

Stensland har i sitt innlegg flere påstander han bør svare på:

1. Hvor mange er det som har tatt kontakt med han vedr. denne saken?
2. Han påstår at det er flere som står bak initiativet. Hvor mange?
3. Er det vi som bor på Fastlands Karmøy, Stensland er bekymret for?
4. Aksepterer ikke Stensland et vedtak gjort i Departementet etter flere års saksbehandling?
5. Stensland sier og at han føler seg trygg på at innbyggerne på Fastlands Karmøy føler større tilhørighet til Haugesund enn til Karmøy. Hvor har han det ifra. Har han gått fra dør til dør?

Dette virker useriøst fra Stensland.

Vi har bodd i Karmøy Kommune på fastlandssiden siden 1974, avbrutt av 2 år i Haugesund Kommune. Dvs.44 år.
I tillegg har vi hatt hytte på fastlandssiden siden 1981. Det er 39 år.
Vi er kjempe fornøyde med å bo i Karmøy Kommune.
Topp kommune. Servicetorget har en super service og flinke folk. En føler seg alltid godt mottatt i Karmøy Kommune.

Jeg ber Stensland om å fortelle Haugesund Avis sine lesere hvilken agenda han har bak initiativet han har tatt for å få til denne sammenslåingen.

Jeg tror at hans agenda er av økonomisk art.
ca. kr.600 millioner i skattepenger fra befolkningen på Fastlandet i Karmøy Kommune.

I 2014 ble det foretatt en innbyggerundersøkelse i Karmøy Kommune. Karmøy Kommune er delt i 5 soner.
Fastlandssiden er sone 5. Der ga 19 % av innbyggerne utrykk for at de kunne tenke seg en endring av grensene.
Dvs.19 av 100 stk.

Hvis innbyggerne på Fastlandssiden ikke er fornøyde med å være i Karmøy Kommune, så vil de nok selv ta et initiativ for å få til en forandring.

Stensland trenger altså ikke bekymre seg.

Med en god hilsen fra,
Arvid Bjerkenes
Pensjonert Frisør

Artikkeltags