Leserinnlegg: – Hvordan ødelegge en skole! Look to Karmøy!

Av
DEL

Leserbrev (Haugesunds Avis) Jeg er nå pensjonert lærer etter først tjue år i barneskolen og sist tjue år på Karmøy voksenopplæringssenter. Jeg forlot en skole full av entusiasme, kreativitet, høy kompetanse og på noen områder ekstrem spisskompetanse bygd opp gjennom mange år. Etter lærerskole er det krav om minimum 1–2 år spisset videreutdanning, mange har mer.

I går var tretten pensjonister samlet til lunsj for å treffes og selvsagt mimre. Men samtaleemnet var selvsagt hva som skje med vår alles kjære skole. Så hva møter oss? En skole som er preget av et liv i vakuum/apati, de vet enda ikke hva som skjer videre.
Og bakgrunnen for dette er at Karmøy kommune har underbudsjettert helse og sosial sektoren, det blir «overforbruk» og det må kuttes.

Befalingen går ut til avdelingene om å kutte og finner ut at de kan kutte 7 årsverk på voksenopplæringen (KVOS). Skolen har hatt mange besøk av politikere opp gjennom årene i forbindelse med valg. Positive møter der de har sett hvilken aktivitet som foregår, for uvitenheten er stor. Mange i samfunnet ellers tror det er fagkurs for voksne norske arbeidssøkere, det er det så langt fra. Spes.avd. er for norske voksne med særskilte behov, søkere gjennom PPT som har en diagnose som har rett på opplæring etter lovhjemler. Det er et veldig spredt spekter av slag/afasi, dysleksi, trafikkskadde, nevrologiske sykdommer, psykisk utviklingshemmede, psykiatri, blinde, døve osv.osv. Her skal det kuttes et årsverk. Så hvis skolen får søknad fra en slagpasient med afasi som skal finne fram bokstaver og ord han eller hun har «mistet», skal vedkommende da stå på venteliste til en elev slutter?? Avdelingen har lærere med så spisset kompetanse at de blir leid ut til andre kommuner på Haugalandet.

Norskavdelingen driver norskundervisning for fremmedspråklige. Det er for nyankomne flyktninger, innvandrere (hovedsakelig gift norsk) og arbeidsinnvandrere. Flyktningene fikk tidligere sosialstønad, men går nå på introduksjonslønn der «arbeidet» deres er å gå fulldagstilbud med opplæring og etter ferieloven (ikke skolerute). Boligmeglerne snakker om de tre B´er, Beliggenhet-Beliggenhet-Beliggenhet. Når det gjelder integrering kan vi snakke om de tre S-er, Språk-Språk-Språk. Her vil kommunen kutte 6 årsverk og overføre tiden til NAV. Norskundervisningen skal reduseres fra 30 til 18 timer pr. uke.

Rådmannen siteres på:

Når det gjelder aktiviteten som NAV-ansatte har sammen med flyktningene, er dette ikke undervisning i norsk og samfunnskunnskap, som KVOS har ansvar for å gi. I en overgangsperiode forbereder nå NAV-ansatte flyktningene til arbeidspraksis, for eksempel gjennom å lære dem forskjellene i den norske arbeidskulturen og den kulturen de kommer fra. På sikt er det et mål at flyktningene skal få mer arbeidsrettet praksis enn tidligere. Dette med ambisjon om at flere skal få jobb og bli godt integrert i det norske samfunnet.

Johnsen mener tilbudet elevene får ved skolen er innenfor regelverket. Fine ord for den uvitende, tomme ord for dem som arbeider på feltet. Jeg har stor respekt for de velkvalifiserte NAV-INTRO ansatte som arbeider med flyktningene, men de har ikke søkt på en undervisningsstilling, det står heller ikke i stillingsinstruksen og så vidt jeg vet har de ikke ønsket denne nye situasjonen. Vi har alle opplevd dyktige fagfolk (forskere og professorer) som kan sitt fag, men pedagogikken/formidlingsevnen er et eget fagområde som er lærerens spesialitet.

Å lære elevene om arbeidskultur er ikke det viktigste. Det viktigste er hele tiden språket. Gjentatte ganger blir arbeidssøkende elever sendt tilbake til skolen for mer norskopplæring. KVOS har hele tiden undervisning i arbeids-norsk, og har prosjekt på norsk i praksis for de svakeste som vekker oppsikt, lærere blir invitert til konferanser for å forelese, som har resultert i besøk fra flere kommuner bl.a. fra Østlandet. Karmøy kommune/KVOS har tidligere fått ros for å være flinkest i klassen for videreføring av elever til arbeid eller skole.

Skolen har veldig mange elever som har god fagbakgrunn, fungerer greit i arbeidspraksis, men kan dessverre ikke få videre arbeid pga. manglende språkferdigheter. Så hvis skolen ved sin språkopplæring bare gir en ekstra elev ut i arbeid så er det veldig god samfunnsøkonomi, men det har tallknekkerne på rådhuset problemer med å tallfeste. Ellers vil det kanskje bli et livslangt NAV-løp:
NAV-INTRO, NAV-ARBEID, NAV-SOSIAL, NAV-PENSJON.

Karmøy kommunes visjon: «Kommunen som vil at du lykkes»

Jeg trodde det betydde videreutvikling og framgang, ikke å gå tilbake i tiden. Jeg synes synd på rektor/adm. som må se sitt «livsverk» bli ødelagt av noen tallknusere og NAV ansatte som blir satt i en slik posisjon. Rådmannen sier at alt er innenfor regler og lover, greit nok. Det er mange som påberoper seg det. Andre går aldri over streken, dog skyver de streken stadig foran seg.

Mange grupper har sterke grupper som står opp for seg, det har dessverre ikke flyktningene i denne situasjonen. For enkelte til og med tvert om. Det er flere ordtak som passer inn: Noen tisser i buksen for å holde seg varm. Noen sparer seg til fant. Dette er ikke til etterfølgelse av Karmøy kommune. Tilsynelatende sparer kommunen, men må betale så mye.


Jeg har så mange gode minner fra tidligere takknemlige elever og vil nevne en: Da to unge kurderbrødre kom til meg med tårer i øynene og takket meg for at jeg hadde lært moren deres å lese.

SÅ KARMØY KOMMUNE: VISK UT KUTTET PÅ SJU ÅRSVERK, LA PEDAGOGENE UNDERVISE OG GI FLYKTNINGENE EN REELL SJANSE TIL Å FUNGERE I ARBEIDSLIVET.

To ordtak til: Det er ingen skam å snu. «Det er lov å bruka vete.»


Artikkeltags