Gå til sidens hovedinnhold

Er det en antidemokratisk kultur på Karmøy?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Haugesunds Avis)

Ordfører Jarle Nilsen i Karmøy kommune har ved flere anledninger i det siste desinformert og servert det vi i beste fall kan kalle alternative fakta. Selv synes han det er helt "innafor". Men det synes ikke Karmøy MDG, og vi spør derfor: Er dette tegn på en antidemokratisk kultur i Karmøy kommune?

Det aktuelle er at Nilsen har tolket resultatet av en innbyggerundersøkelse fra 2015 slik at det skulle passe med hans politiske agenda om å legge lokk på alle debatter om kommunestrukturen. Mens undersøkelsen viste at et flertall av de spurte i hele Karmøy kommune faktisk ønsket sammenslåing eller grensejustering, har ordføreren ved gjentatte anledninger (1) hevdet det motsatte, nemlig at det var et stort flertall som ønsket at alt skulle være som før. Detaljer rundt dette har vært drøftet i et tidligere debattinnlegg (2).

Ordføreren uttalte blant annet følgende til H-avis 20. mai i år (3): “I tillegg ser vi ikke behovet for en ny undersøkelse blant innbyggerne våre, fordi i forkant av kommunevalget i 2015 var dette med kommunereform, struktur og grensejustering et viktig tema. I den forbindelse ble det foretatt en innbyggerundersøkelse der 1.200 innbyggere ble forespurt. Da viste resultatet at det var et stort flertall i alle sonene våre, inklusive Fastlands-Karmøy om at de ønsker å opprettholde kommunestrukturen og grensene vi har i dag”.

Dette er altså helt feil, og ordføreren er trolig fullt klar over hvordan han kan påvirke politiske prosesser ved å desinformere på denne måten. Med tanke på hvor sentral denne undersøkelsen har vært i posisjonspartienes argumentasjon for å legge prosessen om kommunesammenslåing på is i 2016, og i debatten om Fastlands-Karmøy i 2019-2020, så er det grunn til å få brakt på det rene hva ordføreren egentlig mener. MDG Karmøy stilte derfor følgende spørsmål til ordføreren på forrige kommunestyremøte 29. juni 2020:

a) Hvorfor hevder ordføreren i media at nevnte undersøkelse/rapport fra 2015 viser et solid flertall for å opprettholde kommunestrukturen/grensene i Karmøy kommune, når dette faktisk ikke er sant?
b) Kommer ordføreren til å fortsette å hevde at undersøkelse/rapport fra 2015 viser et solid flertall for å opprettholde kommunestrukturen/grensene i Karmøy kommune?
c) Er ordføreren bekymret for at en slik feilrepresentasjon av fakta kan påvirke innbyggernes tillit til kommunen?

De som vil lese ordførerens fulle svar kan gå inn i protokollen fra møtet (4). Det er imidlertid to uttalelser som er såpass oppsiktsvekkende at de fortjener å bli drøftet her. Den første er at Nilsen hevder at hvordan en skal lese resultatene av innbyggerundersøkelsen som ble foretatt i 2015 "får være litt opp til den enkelte". Den andre er at Nilsen innrømmer at det ikke var et stort flertall for å opprettholde kommunestrukturen, men “et stort mindretall”. Vi har altså sentrale politikere som ikke respekterer innbyggernes mening, og som trikser med tall for å få dem til å passe med sin egen politiske agenda. En kan ut fra dette stille spørsmål om innbyggerne i Karmøy kommune egentlig har noe det skulle ha sagt, og om politikerne er til å stole på nå ordføreren så ublu kan tillate seg å servere alternative fakta på denne måten.

Samtidig som Nilsen ber departementet respektere resultatet av den siste innbyggerundersøkelsen, har han gjentatte ganger vist at han ikke respekterer innbyggernes mening. Derfor blir det et paradoks å lese at ordføreren er stolt over at "lokaldemokratiet har seiret" i saken om fastlandet (5), og at redaktøren i Haugesunds Avis til og med gir han kreditt for prosessen (6). For dette har vært en antidemokratisk prosess, der departementet til slutt måtte tvinge kommunen til å kartlegge hva innbyggerne mente. Inntrykket av at det er en antidemokratisk kultur i Karmøy har blitt forsterket ved gjennomgang av sakspapirer i disse ovenfor nevnte sakene. Blant annet står det følgende i rådmanns forslag i sak 17/16 der alle politikerne bortsett fra Høyre i 2016 gjorde en u-sving og gikk vekk fra tidligere vedtak om folkeavstemning om kommunesammenslåing:

“Det er også grunn til å advare mot en folkeavstemning som kunne få som utfall at befolkningen er svært splittet i spørsmålet. Det er ikke noe problem at det er stor uenighet blant beboerne om temaet. Men dersom det skulle vise seg å være sterk tilslutning til en kommunesammenslåing i en del av kommunen (for eksempel på «fastlandet» slik innbyggerundersøkelsen kan tyde på), mens det i en annen del av kommunen er sterk motstand, vil kommunestyret kunne komme i en svært vanskelig valgsituasjon ved å måtte ta stilling til hvilken del av kommunen en skulle tillegge størst vekt”.

Så i Karmøy velger altså politikerne å la være å høre hva innbyggerne mener, av frykt hva resultatet måtte bli. Det er sannelig en merkelig måte å styre en kommune på! Om vi legger til at kommunen heller ikke har en vedtatt strategi for innbyggermedvirkning eller nærdemokratiske ordninger som kan sikre at avstanden fra politikerne ut til innbyggerne ikke blir for stor (7), så tegner seg da et dystert bilde av en kommune der det er en liten klikk med politikere som tar alle avgjørelser, og der innbyggerne i liten grad blir hørt eller tatt på alvor.

Poenget med å følge opp dette tema med et nytt debattinnlegg nå, er ikke å kverne videre på debatten om Fastlands-Karmøy, men å stille et betimelig spørsmål om hvorvidt det eksisterer en antidemokratisk kultur på Karmøy, her representert ved ordføreren. Innbyggerne fortjener politikere som tar dem på alvor - ikke som desinformerer og sprer alternative fakta. Alternative fakta er ikke fakta - de er usannheter. Og blir det for mye av det vil det kunne skade innbyggernes tillit til politikerne. Det bør en ellers dyktig ordfører også forstå.

Min foreløpige konklusjon, etter å ha satt meg inn i disse sakene samt forsøkt å formidle noe av det i tre ulike debattinnlegg her i H-avis i sommer, er at Karmøy har til dels store utfordringer med hvordan kommunen styres politisk, og at dette påvirker kommunens rolle som samfunnsutvikler. Men om resten av det politiske miljøet er særlig interessert i å diskutere dette er jeg ikke sikker på. Tradisjonen tro.

Dag-Helge Rønnevik
Karmøy MDG

Referanser:

1) Kronikk i H-avis 02.06.2020: https://www.h-avis.no/debatt/grensejustering-nei-takk/o/5-62-990520
2) Debattinnlegg i H-avis 03.06.2020: https://www.h-avis.no/debatt/pa-tide-at-vi-far-vite-hva-fastlands-karmoy-mener/o/5-62-990843
3) Artikkel i H-avis 20.05.2020: https://www.h-avis.no/jarle-nilsen-med-tydelig-krav-i-mote-med-fylkesmann-og-haugesund-kommune/s/5-62-986212?access=granted
4) Protokoll kommunestyremøte 29.05.2020: https://www.karmoy.kommune.no/moteplan/mote/182309/
5) Artikkel H-avis 24.06.2020: https://www.h-avis.no/na-haper-jeg-denne-saken-legges-vekk/s/5-62-1001406
6) Kommentar H-avis 26.06.2020: https://www.h-avis.no/spikeren-i-kista-for-oppsplitting-av-karmoy/o/5-62-1001810
7) Kronikk 06.07.2020: https://www.h-avis.no/debatt/pa-tide-med-kommunedelsutvalg-i-karmoy-kommune/o/5-62-1006274

Kommentarer til denne saken