(Haugesunds Avis)

- Jeg gir meg ikke som politiker før vi har åpnet nytt kulturhus på Karmøy, sa ordfører Jarle Nilsen (Ap) før valget i 2019. Mandag stemte han for en ny utsettelse for beslutningen om hvor kulturhuset skal ligge - om det skal bygges. Det er ikke bestemt ennå.

Haugesunds Avis har skrevet noen saker om planene for nytt kulturhus for Karmøy kommune. Mange saker. I flere tiår. For dette er noe både kulturliv og politikere har ønsket seg lenge. Selv om kommunen har kultur-lokaler i fem bygg spredt rundt på øya og Norheim, har Norges 25. mest folkerike kommune ikke noe felles kulturhus. Skal det være en stor forestilling eller samling, må man rigge seg til i en idrettshall eller dra til nabokommunene.

Men kulturhuset utredes. Stadig. En komité jobbet med dette i mange år. Et enstemmig kommunestyre har ønsket seg kulturhus med flere funksjoner. I fjor ble det levert en konsulentrapport fra Vill og Wilder som kikket på forskjellige konsepter for kulturhus, for å gi politikerne et beslutningsgrunnlag. Nå er det laget en ny lokaliseringsvurdering - som fortsatt peker på kommunesenteret Kopervik som rett sted.

I praksis er det Åkrehamn som er utfordreren til Kopervik. Der har det vært en tydeligere mobilisering fra næringslivet. Det er prisverdig, og selvsagt er argument i beslutningsprosessen.

I fagutvalget, oppvekst og kultur, gikk politikerne inn for Kopervik. To stemte for utsettelse for å se mer på lokalisering sammen med næringslivet.

Mandag lå saken på bordet til formannskapet.

Der møtte innstillingen fra kommunedirektøren større motstand, beklageligvis sier varaordfører Alf Magne Grindhaug, og det er vi enige med ham i. Denne saken trenger beslutninger og framdrift.

Høyre og Frp foreslo at ulike driftsformer måtte utredes videre, og at kommuneadministrasjonen må vurdere plassering på nytt «i samråd med privat næringsliv». Det blir nok en nøtt for kommunedirektøren å tolke hva dette samrådet bør bestå i, og hvem som er «privat næringsliv». Inviteres alle næringsdrivende, er det næringsforeningen som skal rådføres, handelsforeningene? Og skal næringslivet i alle deler av kommunen inviteres til samråd? Eller siktes det spesielt til denne grupperingen på Åkra?

Et litt diffust forslag, men det var godt nok til at posisjonspartiene ble splittet i saken. Ap, i alle fall to av tre - inkludert ordfører Jarle Nilsen fra Åkra - stemte med Høyre og Frp.

Rune Midtun i Frp mener utredningsgrunnlaget er for tynt og vil vite mer om økonomien i dette. Det er klokt, men dette vedtaket skulle ikke bevilge ei eneste krone. Det bestemmer heller ikke at et kulturhus skal bygges, hva det skal koste eller hvordan det skal drives.

Som vi har påpekt på lederplass før: I forslaget til budsjett og økonomiplan ligger det ingen penger til faktisk bygging av kulturhus. Det er satt av en halv million hvert år i fire år til planlegging. Så er det antydet å bruke de store pengene deretter, fram til 2030. Ingenting er bestemt.

Altså skal politikerne få denne saken på bordet en rekke ganger før de forplikter seg til hva kulturhuset skal koste, hva det skal inneholde og hvordan det skal drives.

Det politikerne ble bedt om å ta stilling til nå, er hvor de ønsker å bygge kulturhus, slik at kommuneadministrasjonen nettopp kan gå i dialog med private eiendomsutviklere for å forsøke å få til en avtale.

Så er det selvsagt greit om politikere mener kulturhuset bør ligge et annet sted enn i Kopervik, men da kan de si det framfor å dytte «samråd med privat næringsliv» foran seg. Ønskene fra næringslivet har politikerne nok allerede fått med seg, så er det de folkevalgte som skal styre denne delen av byutviklingen.