(Haugesunds Avis)

Viser til debatten som igjen har blusset opp i avisa i forhold til å få gjennomført en folkeavstemning blant innbyggerne på Fastlands Karmøy om vi (jeg er en av dem) fortsatt skal høre til Karmøy kommune eller om vi bør gå over til Haugesund kommune.
Jeg har stor respekt for mange av de meningene stortingsrepresentant fra høyre, Sveinung Steinsland, har om dette og hint.
Jeg mener også at det beste hadde vært om Karmøy og Haugesund slo seg sammen til en kommune.
Dette har også undertegnende selv hevdet i flere leserinnlegg i herværende avis; men en klar forutsetning for dette er at økonomien i Haugesund kommune først må bringes på rett kjøl igjen etter mange årenes vanskjøtsel.
Det må nok legges ned et betydelig stykke arbeid over flere år før Haugesund atter er en attraktiv «brud» for Karmøy.
Jeg har videre også sansen for at det gjennomføres avstemming om dette tema, men er svært negativ til at kun Fastlands-Karmøy skal skal stemme over dette om å ta skrittet på egen hånd å gå inn i Haugesund.
Om vi til tider kan hevde at vi er en utkant i Karmøy kommune frykter jeg at vi havner enda lenger ned på prioriteringslista i Haugesund kommune. I denne kommunen er lista over utestående saker så lang allerede, og det innenfor eksisterende kommunegrenser, at jeg ser for meg at Haugesund kun vil se på eventuelle skatteinntekter fra Fastlands-Karmøy som en kjærkommen ekstra inntekt for å rette opp det kommunen allerede har på blokka.
Det blir nok enda mindre som pløyes tilbake til vårt område om vi skulle tilhøre Haugesund kommune enn som nå i Karmøy kommune.
Utover dette vil det også høyst sannsynlig bli mer kostbart for en som bor på Fastlands-Karmøy å bli overført til Haugesund i form av økede kommunale avgifter og eiendomsskatt.
Basert på dette er jeg for en avstemming hvor alle innbyggerne i kommunen får stemme, og jeg er da rimelig sikker på utfallet.
Vi blir hvor vi er, og må vente til neste omgang når Karmøy og Haugesund er klare til å slå seg sammen til en kommune.