(Haugesunds Avis)

Selv om kommunevalget nå er over, er det på sin plass å kommentere et leserbrev fra styreleder Audun Gaard i Fjord motorpark AS, publisert 3. september 2019.
I dette leserbrevet får Karmøy AP gjennomgå for å være vinglete og uforutsigbare i saken om Fjord motorpark. Partiet får også skylden for manglende framdrift i saken.

Men dette stemmer ikke - og Gaard selv skriver til alt overmål at samtlige kommunestyrevedtak har gått i favør Fjord motorpark. Med andre ord har ikke prosjektet blitt forsinket av Karmøy APs stemmegivning i kommunestyret. Det som derimot har tatt tid, er selve prosessen: Lagmannsretten kjente eksproprieringsvedtaket fra 2013 ugyldig. Årsaken var manglende interesseavveining totalt sett i reguleringssak og ekspropriasjonssak. I tillegg har grunneiernes lovfestede klagerett tatt tid: Etter at ekspropriasjonsvedtaket ble gjort for andre gang, har grunneiernes klage blitt behandlet; først av kommunen, og deretter av Fylkesmannen. Og nå står rettsvesenet for tur -- igjen. Det er altså helt normal saksgang som har tatt tid, og ikke Karmøy APs "vingling". At ledelsen i Fjord motorpark ikke har evnet å skjønne dette, må de ta på egen kappe. De har gjentatte ganger forespeilet sine medlemsklubber at byggestart nærmest har vært rett rundt hjørnet. Om noe har vært uforutsigbart, må det være de stadig nye åpningsdatoene for anlegget som ledelsen i Fjord motorpark kommet med opp gjennom årene.

Og for ordens skyld: det er ikke vingling dersom man endrer mening som følge av å motta ny informasjon om en sak. Tvert imot - det er en aktverdig egenskap som vi forventer at våre folkevalgte skal være i besittelse av. Å være forutsigbar er ikke det samme som å tviholde på samme mening om en sak fra første stund og deretter gjennom gjentatte behandlinger etter hvert som mer og mer informasjon kommer til. Nei, det som virkelig er forutsigbart er til enhver tid å innta en mening som er i tråd med lover, regler og forskrifter. Når det som i første omgang så fint og flott ut etter hvert viser seg å være svært konfliktfylt, forventer vi at de folkevalgte vil ta stilling på nytt. Hele poenget med at saker kommer opp til ny behandling når ny informasjon er tilgjengelig, er jo at våre folkevalgte da ev. kan innta en ny holdning. Hva skulle ellers poenget med behandlingen være? I saken om Fjord motorpark er det ikke bare Karmøy AP som har stemt annerledes etter hvert -- det samme har representanter fra flere partier gjort. For som ordtaket sier: "Den kloke skifter mening; tåpen gjør det aldri".