(Haugesunds Avis)

Viser til samfunnsplanen Karmøy kommune har gjort kjent og gjennomgangen av denne som er gjennomført både fysisk og digitalt i de forskjellige distriktene av vår langstrakte kommune.

Som kolnesbu i over 40 år har jeg alltid tidligere argumentert for at fastlandsdelen av kommunen fortsatt bør tilhøre Karmøy kommune.

Dette er bl.a. basert på min påstand "om vi er en utkant i forhold til kommunesenteret i eksisterende kommune, vil vi høyst sannsynlig ende opp enda mer i en utkant i Haugesund kommune". Her ville vi blitt en salderingspost hvor skattepengene fra fastlandet vil være en kjærkommen inntekt som vil bli benyttet til å ferdigstille de mange urealiserte oppgaver innenfor Haugesund nåværende kommunegrenser.

Likevel... nå begynner jeg å tvile på om denne argumentasjonen holder vann når vi leser og får presentert denne samfunnsplanen av by- og samfunnsplanlegger Vigleik Winje.

Skal denne planen legges til grunn for utviklingen i Karmøy kommune de neste 10 årene tror jeg dessverre at fastlandet i kommunen er bedre tjent med å knytte seg til Haugesund kommune.

Hvis andre fastlandsbeboere deler min bekymring kan det nok bli et dyrt eksperiment for Karmøy å følge denne planen i forhold til både befolkningsgrunnlag og areal.

Jeg anbefaler derfor at vårt kommunestyre forkaster denne samfunnsplanen, og holder fast ved at kommunen er best tjent med også å satse på distriktene og å vise villighet til nyetablering og utvikling også utenfor de nevnte 3 byene som samfunnsplanen vil hegne om de neste 10 årene.