Har lokalisert bruddet – flere er uten vann i øyeblikket

Det har vært et vannledningsbrudd i Vormedalsvegen.