(Haugesunds Avis)

Så har Haugesund-politikerne skjemt seg ut igjen.

«Et realt mageplask med allerede solbrent hud» som noen så treffende poengterte på Facebook.

Nå har dere fått svaret fra innbyggerne på Fastlands-Karmøy og hvilket svar.

Haugesund politikerne burde skjemmes hver dag resten av livet, i alle fall resten av sommeren.

De har startet denne prosessen og holdt det gående i årevis. De har skapt inntrykk av at det er stort flertall på Fastlands-Karmøy som ønsker å overføre Fastlands-Karmøy til Haugesund kommune. Så fikk dere svaret da, som latterliggjør dere totalt.

Haugesund kommune fikk tilbud om fastlandsdelen av det som ble Karmøy kommune i 1965. Da ville ikke Haugesunds politikerne ha dette området. Da var det jo ikke interessant, bare jord og stein og noen gårdsbruk.

Prøv å få til noe selv heller i denne bykommunen deres, istedenfor å prøve å snike til dere det som nabokommunen(e) møysommelig har bygget opp stein for stein gjennom mange tiår.

Nå syns jeg Karmøy-politikerne kan starte en prosess, siden det er så populært å starte prosesser for tiden. De kan starte en prosess som fører til at Haugesund-navnet blir fjernet fra alle offentlige/kommunale og private bygg og bedrifter som ligger i Karmøy kommune. Inkludert turistinformasjon. Åpner man en turistbrosjyre om Haugesund så er det meste man leser om, steder og attraksjoner som ligger i nabokommunene.

Hvorfor i alle dager skal Karmøy-navnet underkommuniseres og fortrenges/undertrykkes?

Den største kommunen på Haugalandet med flest innbyggere og en flere 1000-årig historie som er ettertrykkelig skrevet om i Snorresagaen m.fl. skal liksom ikke nevnes.

Karmøy-navnet og Karmsundet/Norvegen som ga Norge sitt navn er like gammelt som historien.

(Mandag kveld er det redigert bort en setning i innlegget, som var en udokumentert påstand om Sveinung Stenslands rolle i saken. Red.)