(Haugesunds Avis)

Med fare for å terge en andel av dem som bor sør på Karmøy: Det er mye fornuftig i kommunens vurdering av at Kopervik vil være et bedre alternativ for et nytt kulturhus på øya.

14. november skal politikerne behandle spørsmålet i formannskapet, vel vitende om at Karmøy er Norges eneste kommune med tre byer.

Med det kommer en del utfordringer, som forsterkes ytterligere av at Karmøys sju kommuner ble «samlet til ett rike» så seint som i 1965.

Naturlig nok vil alle kjempe for sin skjerv av offentlige midler, og også sin andel av kommunal virksomhet. Som for eksempel et kulturhus.

Karmøy burde kunne klare å skape én by med nok egenart og tilbud til at det er attraktivt for store deler av øyas befolkning.

Et nytt kulturhus i byen, som allerede huser kinoen og en rekke kommunale tjenester, er et fornuftig første steg.

Karmøy kommune handlet i forrige måned det gamle Kopparen kjøpesenter. Der har det i mange år vært primært kommunale tjenester som har holdt hus, i tillegg til butikk, gatekjøkken og politistasjon.

Det er nok fornuftig å sikre seg muligheten for flere kontorplasser for Haugalandets største kommune, men det er forstemmende å notere at ingen (tilsynelatende) ønsker å tenke enda større.

Kopparen er etablert på 1980-tallet, noe som borger for at bygningstekniske utfordringer med både det bygget og rådhuset ved siden av kommer til å bli forsterket de neste årene.

Den røde kluten i debatten er Kopervik havn, et område som gjennom et kontroversielt salg fra Karmsund Havn har havnet på private hender. Dette er et stort område, midt i byen, som kan utvikles fra asfalten og opp.

Hvorfor kommunen ikke jobbet hardere, argumenterte smartere eller lette grundigere etter løsninger på egen kjøl for å sikre seg området, kan man forundre seg over.

For Kopervik er en by som kan vokse. Her har man et relativt velfungerende uteliv, man har et kommunalt kveldstilbud med kino, og man har flere ildsjeler som står bak festivaler og andre arrangementer som trekker folk til byen.

I tillegg til et brukbart tilbud med matsteder på kvelds- og helgetid.

En frykt er at byen blir mer søvnig at stadig flere kommunale kontorplasser blir plassert i de ulike byggene som allerede er etablert. Eller at handelen i større grad flyttes fra sentrum til Koperviks «Raglamyr»; Bygnes.

Å planlegge for et større løft i den meste naturlige byen for slikt på Karmøy, vil være til glede for generasjoner.

Da er spørsmålet om Karmøy kommune burde utredet muligheten for å reise et nytt rådhus, der man inkluderer kulturhus og andre kommunale tjenester på Kaien i Kopervik.

På den måten vil man kunne revitalisere arbeidsmiljøet for dem som nå jobber i gamle bygg som dagens rådhus, Kopparen og gamle Karmøy hotell, samtidig som man kan planlegge for et signalbygg som alle i kommunen blir stolte av.

Et bygg ved strandlinja av Karmsundet som alle som følger «Nordvegen» vil legge merke til, vil besøke og finne glede i.

Kopervik havn har allerede båtplasser, og turistene som ferdes sjøveien forbi Haugalandet, benytter nær sagt utelukkende Karmsundet som sin motorvei.

Etableringen av et nytt kulturhus ses på av administrasjonen som et grunnlag for å danne et offentlig/privat by- og eiendomsselskap, som vil være en perfekt begynnelse på en fornyelse og arkitektonisk planlegging som byen fint kan trenge.

Her finnes det muligheter, der fantasi og økonomi er det som setter grenser. Men der det er vilje, er der også håp for visjoner.

Og ildsjelene i Kopervik har allerede brøytet vei.