(Haugesunds Avis)

Det er lett å være enig i at Karmøy må endre kurs, slik Hein Berdinesen hevder i et leserbrev i Haugesunds Avis den 03.04.2022. Men jeg er uenig i kursen han tar ut. Med den kursen går vi på grunn.

FNs bærekraftsmål skal ligge som en premiss for kommuneplanarbeidet. Det kommer godt til uttrykk i kommuneplanens samfunnsdel. Forskjellen mellom mitt og Berdinesens syn er at jeg ser Karmøy i en større sammenheng. Han ser kun isolert på Karmøy og fronter et osteklokkesyn.

Hvis det var slik at Karmøy var helt uavhengig av resten av distriktet rundt, så kunne en støttet opp om Berdinesens syn at en bør satse all vekst rundt kommunens tre byer. Han ivrer selvsagt for Åkrehamn og har i alle sammenhenger hjerte for sitt lokalsamfunns posisjon. Han er dermed en av kommunens klareste eksponenter for det han selv beskriver slik: «Blant de folkevalgte er det tydeligvis, og dessverre, mange som enten bare ser på egen bygd, eller som bruker saken til å posisjonere seg inn mot det kommende valget.»

Les også

Den nye samfunnsdelen: Karmøy må endre kurs

Ifølge SSBs definisjon så er nær sagt hele fastlandet av Karmøy en del av tettstedet Haugesund. Kommunegrensen mellom Haugesund og Karmøy er en av 10 kommunegrenser som ble pekt på som unaturlige i det faglige arbeidet fram mot kommunereformen. Dette må Karmøy ta på alvor. Vi må være en god storebror for Haugesund og la vår kommuneplan sørge for en naturlig vekst i tettstedet Haugesund. Det foreliggende forslaget for kommuneplan har et ensidig fokus på kommunens tre byer og setter vekst på fastlandet på vent. Det gir kun gode argumenter for grensejustering eller kommunesammenslåing, som det politiske miljøet i Karmøy ikke ønsker.

Når vi vedtar kommuneplanens samfunnsdel mandag så må vi ta inn over oss at Karmøy er den kommunen i regionen som har størst netto innpendling til Haugesund. Det er mange karmøybuer som arbeider i byen. Det kommer vi ikke bort fra og det vil ikke forandre seg. Er det da naturlig å bremse en utvikling på fastlandet som vil gi folk som ønsker det kortere vei til og fra jobben i Haugesund? Skal de måtte kjøre til Kopervik? Hvor bærekraftig er det? Ønsker vi ikke et kortreist liv for alle våre innbyggere?

Ja, Karmøy må endre kurs. Karmøy må slutte å kun tenke på Karmøy. Det kommer dessverre til uttrykk i kommuneplanens samfunnsdel som skal vedtas i kommunestyret mandag den 04.04.2022. Der er utvikling på fastlandet bremset til tross for at det var nettopp der vi ut fra bærekraftshensyn burde hatt en eventyrlig vekst – både for Karmøys del, Haugesunds del og regionens del.

Derfor vil jeg stemme helhjertet for forslag fra Karmøylista og Høyre under mandagens kommunestyremøte. Det ivaretar regionen, fastlandet og Karmøy bedre enn forslaget som er lagt fram for kommunestyret – og som Berdinesen heier på. Berdinesen er ikke opptatt av Karmøys kurs. Han er kun opptatt av Åkrehamn.