(Haugesunds Avis)

Haugalandspakken skal i løpet av de nærmeste styringsgruppemøtene kutte et sted mellom 1,55 og 2,4 milliarder kroner, avhengig av hva prisen på pågående og gjenstående prosjekter blir. Mest sannsynlig vil det ikke være nok penger til begge de to største prosjektene i Haugalandspakken, nemlig omkjøringsveien og den nye veien til Sveio (Fagerheim-Ekrene). Hvilket av de prosjektene som trekker det lengste strået, vil trolig være avhengig av hvilket av dem som først blir klart for bygging – siden tiden nå er i ferd med å renne ut for begge prosjektene.
Med tanke på at omkjøringsveien, vel å merke hvis den blir godkjent i KMD, mest sannsynlig også vil bli prøvd for retten, er det mye som tyder på at dette prosjektet ikke vil nå en eventuell byggestart før i 2022. Estimert byggetid for prosjektet er for øvrig 2-3 år. Fagerheim-Ekrene vil trolig være klart for bygging før den tid.
Det store spørsmålet som karmøypolitikerne med Nilsen og Grindhaug i spissen, nå bør ta stilling til, er om de skal være med på «kappløpet» mot den nye veien til Sveio. I så fall vil de risikere at det kun blir smuler igjen til Karmøy hvis omkjøringsveien taper dette «kappløpet». Det de imidlertid nå bør gjøre, er å heller gå inn for et utvidet 0+-alternativ, rundkjøring i Veakrossen, i tillegg til å kreve minst 100 millioner kr til Åkra sentrum og Fv. 511. Gjør de ikke det, risikerer vi at Åkra og Veakrossen må vente i enda mange år på en oppgradering. Det vil i så fall uten tvil kunne betegnes som en politisk skandale!