(Haugesunds Avis)

Skoler og barnehager åpner igjen. Hva skjer nå? Tror du det betyr at pandemien er over? Beklager. Det er nå det begynner

Da koronaen meldte sin ankomst var ikke Norge rustet til å håndtere mange syke på en gang. Vi hadde for lite smittevernutstyr, manglende kapasitet til å teste for korona og ikke nok kapasitet i sykehusene til å gi god nok behandling til mange alvorlig syke samtidig.

Det var helt nødvendig å gjøre omfattende tiltak for å stoppe videre smittespredning. Fordi vi var ikke godt nok forberedt.

Nå har vi i flere uker satt delvis lokk på Norge. Og det har hatt effekt. Bra jobba Norge!

Men et Norge i brems har enorme konsekvenser for samfunnet som helhet. Det er mange som av ulike grunner nå står i en ekstremt vanskelig livssituasjon grunnet korona.

Befolkningen i Norge har vært lojale mot dugnaden og myndighetene har brukt tiden godt. Vi er nå klare for å ta i mot korona litt etter litt. Dette krever at smitten skjer på en kontrollert måte. Kurven må fortsatt være flat slik at ikke alle blir syke samtidig. Derfor må samfunnet åpnes gradvis.

Men hjulene må i gang. Vi har ikke anledning til å ha et lukket Norge i påvente av vaksine. Vaksinen er langt der fremme. Det er svært alvorlige konsekvenser av at folk ikke er i jobb, at folk sitter hjemme alene, at ungene ikke får være sosiale og at pasienter får sine timer i helsevesenet utsatt. Norge trenger at vi nå åpner litt.

Ungene trenger å komme tilbake til mer vante rutiner. Det er kjempeviktig for deres utvikling og for vår nasjons fremtid at barn og unge kan vende tilbake til noe som ligner en normal hverdag.

Men det at skoler og barnehager nå åpner gjør at det er særlig viktig at resten av samfunnet fortsatt holder avstand.

Nei de små barna er ikke forsøkskaniner i et usikkert prosjekt. Vi holdt ikke barnehager og skoler stengt fordi vi var bekymret for at barn kunne bli alvorlig syke. Skoler og barnehager ble stengt som et av flere tiltak for å hindre smittespredning. Det er trygt for barna å være i barnehage og skole.

Men vi skal ikke legge skjul på at de ansatte i skole og barnehage nå vil kunne risikere smitte. Det er de ansatte i barnehage og skole som nå vil ta en for laget. Barna trenger dere voksne i barnehage og skole mer enn noensinne.

De ansatte i skole og barnehage vil nå delta i fronten sammen med helsefolket, renholderne, de butikkansatte, politi, brannvesen, renovasjonsarbeiderene og alle de andre heltene som allerede har stått i dette siden starten.

Det er heldigvis sånn at friske folk flest tåler korona. Det går stort sett bra! De aller fleste merker knapt at de har smitten. Og for de som blir så syke at de trenger helsehjelp så er helsevesenet nå klare til å ta i mot. Hvis ikke alle blir syke på en gang.

Denne pandemien er et maraton. Vi har så vidt begynt. Det er langt igjen og vi må disponere kreftene klokt.

Da startskuddet gikk hadde Norge og resten av verden glemt å trene. Men i Norge har vi laget oss en time-out, omgruppert og er nå klare. Det er nå det begynner. Den enkelte sin innsats blir viktigere enn noensinne.

Hold avstand og vask hendene vil være gjeldene i hele 2020.

Minst!

Heldigvis er det snart sommer. Man er da mer motstandsdyktig mot virus. Og smittestoffer har dårligere kår når temperaturen stiger. Om dette gjelder korona vet vi ikke enda. Men det er grunn til å tro at det er slik også for korona. Det er derfor viktig at vi åpner samfunnet litt nå. At vi kan få en flat kurve gjennom sommeren. Slik at vi ikke får en tsunami av smitte til vinteren.

Vi må nå åpne litt, men fortsatt holde avstand. Og vask hendene. Er du syk så holder du deg hjemme.

Neste fase av dugnaden begynner nå.