(Haugesunds Avis)

Er det bra for innbyggerne i Karmøy at legevakten flyttes helt i den ene kanten av kommunen, og blir dyrere for kommunen å drive?

Grovt forenklet er det dette administrasjonen i Karmøy kommune har foreslått i saken om ny felles legevakt på Raglamyr for Karmøy, Tysvær og Bokn. Saken er selvsagt vanskeligere enn det ser ut som, men det er likevel enkelt å forutse at dette skaper misnøye og motstand blant innbyggere og politikere på øya. Denne løsningen vil gjøre at mange opplever å få et dårligere legevakttilbud enn nå. Uten å være i nærheten av å spare penger.

Hvorfor i alle dager skulle rådmannen anbefale noe slikt?

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen og hennes fagfolk ser ting i sammenheng når de anbefaler dette. Hovedgrunnen er at Karmøy, som Haugesund og mange andre kommuner, sliter med å rekruttere fastleger. De sliter også med å holde på dem de har. Resultatet er at innbyggere stadig må bytte eller står uten fastlege. For mange er dette et større problem enn å kjøre en ekstra halvtime til legevakt.

Det er fastlegene som bemanner legevaktene, og ofte vaktbelastningen der grunnen til at fastleger slutter. Med en interkommunal legevakt, skal vaktbelastningen reduseres. Kommuneledelsen er overbevist om at det vil gjøre det lettere å rekruttere fastleger. Fagbemanningen på legevakten skal også bli bedre. Og så håper de nok at Haugesund og Sveio senere vil bli med.

Når vi må på legevakten, enten selv eller med barn, er det vondt å måtte kjøre langt. Men heldigvis er de færreste der sjelden. Tid på venterom og kvaliteten på hjelpen vi får, er viktigere enn avstand – innenfor rimelighetens grenser. I hverdagen, for kronisk syke og andre, er nok kjapp tilgang til stabile fastleger viktigere enn kort vei til legevakt.

Dette gjør rådmannens vurderinger forståelige. Men: Uten Haugesund og Sveio er det jo meningsløst å skulle plassere kommunens eneste legevakt på Raglamyr – selv om den skal drives i samarbeid med Tysvær og Bokn. Så skulle Haugesund og Sveios legevakt ligge fem minutters kjøring unna? Det er uansett først når Haugesund kommer med at man virkelig kan få gjort noe med både akuttfaglig nivå og fastlegekrise.

Så er vi virkelig så dårlige på samarbeid på Haugalandet? At vi vurderer å gi skudenesbuen 45 minutter kjørevei til legevakta, mens en haugesunder fra Brakahaug skal passere ei ekstra interkommunal legevakt på sin lille tur til Haugesund legevaktvakt?

Forhistorien med den politiske fiaskoen rundt felles brannvesen er en del av dette, men nå må vi komme videre. Vi må klare å finne løsninger som er gode for hele regionen. Vi er ikke en gjeng nisser som passer på hver vår tue; vi er én flokk, i samme båt, med de samme utfordringene.

Derfor var det betryggende at karmøypolitikerne i helseutvalget gikk inn for at rådmannen skal jobbe på nytt for å få til et legevaktsamarbeid med alle kommunene på ytre Haugalandet – i tillegg til å gå inn for bygging av ny legevakt og brannstasjon i Veakrossen. Men siste ord er ikke sagt i den saken.