(Haugesunds Avis)

Nå, kjære velger. Hva er DITT valg?

«Time waits for no one», sies det. Det merker vi alle , særlig nå før valget. Klokken tikker og går ubønnhørlig mot Kommune - Fylkestingsvalget , og vi som velgere bør snart ha bestemt oss for hvem som skal få vår ettertraktede stemme. Eller er du fortsatt kanskje en av dem som ikke har tenkt å stemme ved valget? Da vil jeg si: Kjære leser , les videre! For her skal du få noen svært gode grunner for å gå til stemmeurnene 9 september og avgi din verdifulle stemmeseddel.

Vi mennesker er alle ulike. Vi har ulike verdier her i livet , ulike interesser , og vi er alle individualister. Det som er viktig for noen er kanskje mindre viktig for andre. En kan nesten si at vi er alle tunet inn på ulike «frekvenser.» Og nå i disse valgtider er det avgjørende å finne akkurat det politiske partiet som er tunet inn på samme «frekvens» som deg. Ja, de som har samme verdier som deg. Men det er jo ikke alltid så lett i det mylderet av politiske partier , sier du kanskje? Ja , det er nok sant det , men her skal jeg forsøke å gjøre det noe enklere for deg. Her skal jeg gi deg noen gode grunner til hvorfor akkurat DU bør gi FrP din stemme ved valget. Nå , er du klar til å finne ut hvilken «frekvens» du er på? Ok, here goes!

Eldreomsorg og helse:
FrP vil jobbe for en god og verdig eldreomsorg, og for opprettelsen av flere sykehjemsplasser. At eldreomsorgen skal bli statlig finansiert. Eldreomsorg er en offentlig oppgave, men må ikke nødvendigvis utføres av det offentlige. Derfor vil vi åpne opp for private aktører i helsesektoren. Av den enkle grunn at vi mener private kan yte vel så gode tjenester som det offentlige. FrP ønsker også å videreføre legevaktordningen på Åkra. FrP gikk i tillegg imot riving av Skudenes bu og behandlingshjem , men vi fikk dessverre ikke med oss flertallet i den saken.

Innvandring og integrering:
FrP vil føre en restriktiv innvandringspolitikk , og stille strengere krav til integrering. Vi vil også motarbeide all særbehandling av innvandrere , asylsøkere og flyktninger , da dette kan skape motsetningsforhold , og gi grobunn for rasisme.

Skatt og avgifter: FrP vil jobbe for å redusere , og på sikt avskaffe eiendomsskatten. FrP vil også jobbe for å holde kommunale avgifter på et lavest mulig nivå.

Undervisning / Skoler:
Arbeide for bedre vedlikehold av de kommunale skolene. Jobbe for at de elevene som ligger foran læreplanen får mulighet til å ta fag på høyere trinn / videregående skole. Støtte opp om private skoler , slik at mangfoldet bidrar til høyere kvalitet i undervisningen. FrP vil også slå hardt ned på mobbing.

Så da spør jeg deg atter en gang ,kjære velger:
Hva er DITT valg?

-Vil du ha en god og verdig eldreomsorg , der brukerne selv får større valgfrihet?

-Vil du ha flere sykehjemsplasser? Vil du at legevaktordningen på Åkra skal videreføres?

-Vil du ha en restriktiv innvandringspolitikk , og er du imot særbehandling av innvandrere?

-Vil du ha redusert eiendomsskatt , og på sikt bli kvitt hele eiendomsskatten?

-Vil du støtte opp om privatskoler for slik å bidra til høyere kvalitet i undervisningen? Vil du ha bedre vedlikehold av skolene? Ønsker du å slå hardt ned på mobbing?

-Vil du at de elever som ligger foran læreplanen skal ha mulighet til å fag på høyere nivå?

Dersom DU , kjære velger kan svare JA på de fleste spørsmål ovenfor.
Da vil jeg hermed erklære DEG for absolutt rette FrP folk å være!

Så derfor : Stem FrP ved Kommune og Fylkestingsvalget!

Sandra Risdal
Karmøy FrP