(Haugesunds Avis)

HAVVIND: – Dette demonstrasjonsanlegget kan gi viktige bidrag til regjeringens nasjonale satsing på havvind, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE i en pressemelding.

Demonstrasjonsanlegget er så langt det eneste stedet i Norge hvor det finnes flytende vindturbiner som er knyttet til kraftnettet på land. Anlegget ligger utenfor Karmøy kommune i Rogaland.

Det er også åpnet for testing av andre former for havbasert kraftproduksjon i tillegg til havvind, som eksempelvis bølgekraft.

Det er i dag to testplasser på anlegget. Marin Energi Testsenter (MET AS) har nå fått konsesjon for en installert effekt på inntil 82,7 MW, fordelt på seks testplasser totalt. Full utnyttelse av alle testplassene kan årlig gi 200–400 GWh fornybar kraftproduksjon, avhengig av hvilke typer produksjonsteknologier som testes.

Det er også åpnet for uttesting av andre former for havsbasert kraftproduksjon i tillegg til havvind, som eksempelvis bølgekraft.

Les også:

(©NTB)