(Haugesunds Avis)

STREIK: Streiken i PBL-barnehagene er nå godt inne i sin tredje uke.

Med onsdagens opptrapping er rundt 2400 ansatte fra Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet i streik over hele landet.

Denne gangen tar fagforbundet ut 97 nye medlemmer fordelt på 55 barnehager i hele Norge.

Lokalt på Haugalandet tas sju nye medlemmer ut i streik fordelt på tre barnehager. Fem av dem tas ut fra Espira Karmsund. Espira Veldetun og Espira Østrem i Kopervik tar ut en hver.

Alle tre var blant de ni Karmøy-barnehagene i første streikeuttak, da 73 ansatte ble tatt ut i streik i kommunen.

Kristian og familien ser fridagene forsvinne: – Småbarnsfamiliene tar regningen for streiken

Kontakt mellom partene

– Vi trapper opp barnehagestreiken fordi arbeidsgiverne ikke har noen vilje til å gi de ansatte en rettferdig pensjon, selv om barnehageeierne absolutt har råd til dette, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen i Fagforbundet.

Det ble meldt om kontakt mellom partene tidligere denne uken, men samtalene skal ikke ha ført til noen konkrete skritt videre, skriver NTB.

Striden står først og fremst om pensjon. De ansatte mener PBL løper fra forpliktelsene sine i forbindelse med krav om overgang til Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) fra og med neste år.

– Våre medlemmer i barnehagene opplever sterk støtte når de står streikevakt. Det virker som folk forstår at de streikende har et rimelig krav, nemlig at ansatte i private barnehager skal ha en pensjon som er like god som dem som jobber i kommunale barnehager, sier Green Nilsen.