Tøyde grensene på flyplassen

Unormalt høy trafikkøkning på en enkelt dag stilte store krav til Haugesund lufthavn Karmøy.