35 av 50 ansatte mister trolig jobben: – Vi redder det vi kan redde

Selskapet har mot sin vilje sagt opp leieavtalen av verftseiendommen. Resultatet blir at mange mister jobben.