Nærmeste nabo: – Hørte knitring, og så flammene over taket

Svein Tore Mannes bor like ved det tomme lagerbygget som begynte å brenne på Åkra.