– Responsen tyder på at det er enkelte som har noen millioner ekstra

Røde Kors-huset ved Åkrasanden lagt ut for salg.