Uavhengig revisjon: – Haugesund hadde gode nok grunner til å gå ut av brannsamarbeid

Politisk har saken om havarert brannsamarbeid blusset opp igjen. Nå har et revisjonsfirma gransket om bystyret i Haugesund hadde grunnlag for å si opp avtalen.