Fylkesmannen er uenig med leder av kontrollutvalget

Fylkesmannen i Rogaland mener Karmøy kommune har fulgt spillereglene ovenfor private barnehager, og avslutter saken.