Lege på Karmøy: – Jeg vil ikke være med på dette lenger

Med fjernlevering av multidose må de lokale fastlegene sende medisinlister og viktige meldinger via telefaks. Det går utover pasientsikkerheten, mener lege Morten Skaret Mathisen.