Vil overlevere kaier «as is». Kommunen krever penger for å ta imot.

Karmsund Havn IKS ønsker at Karmøy kommune tar tilbake 17 kaier. Kommunen krever utbedring, eller økonomisk kompensasjon for å tilbakeføre disposisjonsretten.