Håper å kunne rense vann i hele verden under FN

Karmøybaserte Oxyl-Clean ønsker å bli en del av FNs program for smarte og bærekraftige byer.