– Ingen kjempeoverraskelse

Ifølge tillitsvalgt Sten Roar Martinsen har det ligget i kortene at Hydro ville utsette utbyggingen på Karmøy.