Har fått jobb i Kripos: - Utrolig spennende

Kim Skogland Pedersen har jobbet med forebygging innenfor alt fra skolemiljøer til tunge rusmiljøer. Nå drar han til Oslo, og en jobb han sannsynligvis ikke hadde søkt på om han hadde blitt lensmann i Karmøy.