Populær skolevei er «direkte farlig for forbipasserende»

Etter å ha forsøkt å få grunneieren til å sikre den falleferdige muren i over to år, så ikke kommunen noen annen utvei enn å sperre av området og lage en ny sti. Det kan komme til å koste mannen dyrt.