Vedtok å kutte: Bryter lærernormen ved to skoler

– Dette må vi ta på alvor, sier skolesjef Lars Inge Svalland i Karmøy kommune, etter å ha mottatt brev fra fylkesmannen i Rogaland.