(Haugesunds Avis)


I mandagens formannskapsmøte uttalte Karmøy kommunes ordfører at enkelte grunneiere på Fosen « har gjort seg litt vanskelige» i forhold til Karmsund havns ønske om bruk av vår eiendom.

Den omstridte opplagsplassen på Fosen har vært mye omtalt i media, formannskap og kommunestyre den siste tiden. Ordføreren har sågar også vært på besøk hos de mest berørte på Fosen.

En skulle derfor kunne forutsette at ordføreren, som også er formann i havnerådet i Karmsund Havn, er rimelig godt opplyst om hele konfliktbilde relatert til opplagsplassen, inkludert den juridiske siden av saken.

Som ordføreren kjenner til har vi som er grunneier i området hvor pullertene står fått en juridisk vurdering av den avtalen som, under trussel om ekspropriasjon, ble påtvunget våre besteforeldre på 70-tallet. Denne juridiske vurderingen er stikk i strid med Karmsund Havns fortolkning av avtalene. Vi hevder nå det vi mener er vår juridiske rett til å nekte Karmsund Havn bruk av vår eiendom.

Dette handler ikke om «å gjøre seg vanskelig», dette handler om motstridende interesser og vår rett til å verne om våre. At våre interesser i forhold til vår eiendom, Førresfjorden, naboforhold, sikkerhet, lokal næringsutvikling og lokalmiljø er stikk i strid med KHs interesser i området bør ikke være noe nytt for ordfører eller andre som har satt seg inn i denne saken.

Det at ordføreren som øverste tillitsvalgte folkevalgt for hele Karmøys befolkning, i full offentlighet så åpent og med slik ordbruk tar parti for Karmsund Havn, opplever jeg som svært skuffende. I stede for å bruke det jeg oppfatter som hersketeknikk burde han anerkjenne at det også i denne saken er legitimt å ha forskjellig oppfatning uten å bli «satt i bås», det er i hvert fall lite forenlig med den personen som var på besøk hos oss på Fosen, og som sa han var opptatt av å «lytte til folket». Det er alltid minst to sider av en sak og vi skulle gladelig gitt deg hele bildet om du hadde søkt opplysninger fra begge sider.

Vi er imidlertid glade for at ordfører sammen med resten av formannskapet enstemmig støtter Karmøylistas forslag om at det nå, i forbindelse med evaluering av kommuneplanen, skal gjennomføres en vurdering av «hensiktsmessigheten ved dagens opplags- og ankringsplasser» i kommunen.

En slik gjennomgang skal blant annet gjøres med utgangspunkt i de vesentlig skjerpede miljøkravene i den nye hav- og farvannsloven og vil forhåpentligvis også inkludere en vurdering av summen av alle vesentlige ulemper opplagsaktivitet har opp mot de ekstra inntektene som tilfaller Karmsund Havn.

Vi håper og tror at konklusjonen vil bli at tiden for opplag av massive konstruksjoner i et av de flotteste områdene på Fastlands-Karmøy er historie og at kommende generasjoner, enten de er fastboende, driver lokal næring, har hytte eller er på besøk, kan nyte Fosen og Førresfjorden slik vi (stort sett) har hatt gleden av i vår oppvekst.