(Haugesunds Avis)

HAUGALANDET: Haugesund folkebibliotek arrangerer i samarbeid med KÅKÅnomics, som er en årlig økonomifestival i Stavanger, debatten «Er bil og fly framtiden for Haugalandet?».

Debatten finner sted mandag 19. oktober kl. 20.00 på Haugesund folkebibliotek. Debatten er er åpen for publikum, men den kan også sees direkte på h-avis.no for Haugesunds Avis sine abonnenter.

– Arrangementet er så å si utsolgt så derfor er det fint å samarbeide med Haugesunds Avis om direktesendingen.

Det sier Alf H. Aronsen på Haugesund folkebibliotek.

Bakgrunnen for debatten er tema som ferjefri E 39 – Rogfast og Hordfast, og oppgraderingen av E 134, saker som har vært viktige for Haugalandet i mange år.

Også flyplassen på Helganes er viktig for regionen, en flyplass som til stadighet er under press etter at flytrafikken er blitt kraftig redusert på grunn av koronapandemien.

Nå kjøres det debatt rundt temaene, med lokale aktører og politikere til stedet.

Debatten tar blant annet for seg spørsmålene:

Hvor avgjørende er disse samferdselstiltakene for den økonomiske utviklingen på Haugalandet? Og, hvilke er i så fall viktigst?

Med bompengeprotestene i friskt minne – finnes det en grense for hvor mye vi kan satse på nye veier og tunneler?

Hvordan passer dette med miljø- og klimapolitikken? Hva med maritim sektor?

Og finnes det alternative utviklingsstrategier som vi heller bør velge?

Disse deltar i debatten

Professor i regionaløkonomi ved Høgskulen på Vestlandet, Inge Heldal Thorsen, innleder til debatt, mens møteledere er Tom Hetland og Alexander Urrang Hauge. Debatten består av to panel.

Første panel:

Egil Severeide, rådgiver, Næringsforeningen Haugalandet.

John Sverre Rønnevik, rådgiver samferdsel, Asplan Viak.

Sverre Meling jr, daglig leder, Maritim Forum.

Panel nummer to:

Terje Halleland, stortingsrepresentant, Frp.

Trine Meling Stokland, varaordfører i Haugesund, SV.

May Britt Vihovde, gruppeleder, Venstre, bystyret Haugesund.

Alexander Rügert-Raustein, MGD, leder samferdselsutvalget, Rogaland fylkeskommune.

I tillegg deltar sentrale politikere som Harald Larsen Lønning (H) og Arne Chr. Mohn (AP) med innspill fra første rad.