(Haugesunds Avis)

KARMØY: To entreprenører leverte anbud på å gjøre det store oppgraderingsarbeidet i Åkra sentrum før fristen gikk ut 2. september.

De to var Bertelsen & Garpestad (B&G) og Vassbakk & Stol, skriver Veier24.

B&G leverte det laveste anbudet på 70,7 millioner, snaut to millioner lavere enn konkurrenten. Dermed ble de tildelt oppdraget.

— Vi får nye veiløsninger øst for fylkesvei 547. De nye veiene kommer til å knytte sammen den nordlige og den sørlige delen av Åkra, slik at lokal biltrafikk i framtida slipper å bruke fylkesveien, sa prosjektleder Ivar Kalkvik i Rogaland fylkeskommune i juni.

Det skal blant annet bygges ny rundkjøring i krysset mellom Rådhusgata og fylkesvei 547. Dermed forsvinner lyskrysset som er der i dag.

I tillegg skal det bygges rundt 750 meter med vei, inkludert sideveier med fortau på begge sider. Dette er fra rundkjøringen til Tostemvegen.

I tillegg skal dette bygges, ifølge fylkeskommunen:

  • Rundkjøring ved Årsvollåna
  • Engvegen, rundt 480 meter medregnet sideveier
  • To støyskjermer, til sammen rundt 290 meter
  • Nye veilys
  • Omlegging og legging av nye kabler og ledninger