(Haugesunds Avis)

COVID-19: Den britiske varianten av koronaviruset er påvist hos to smittetilfeller i Tysvær, meldte kommunen onsdag. Smitteveien er kjent og er knyttet til innreise fra utlandet.

Det er blitt kjent at de har beveget seg utenfor isolasjonen og har oppsøkt dagligvarebutikker i regionen, og dermed utsatt andre for smittefare.

I forbindelse med smittesporingen som pågår i kommunen, er følgende steder og tider kartlagt som mulige steder/situasjoner hvor man kan ha blitt smitteeksponert:

19.02.21: Kiwi Avaldsnes, klokken 18.45-19.00

20.02.21: Coop Extra Frakkagjerd, klokken 13.00-13.30

Tysvær kommune har følgende oppfordring:

«Vi ber alle som har vært på aktuelle steder og situasjoner i aktuelle tidsrom om å være spesielt oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg».

Time for koronatest kan bestilles elektronisk (for alle over 12 år) eller ved å ringe koronasentralen på telefon 52 75 74 00 i åpningstiden, informerer kommunen.