Smittevernlegen: – Det er uvirkelige dager

Smittevernlege Martin Eikrem

Smittevernlege Martin Eikrem Foto:

DEL

KRONIKK (Haugesunds Avis) Kjære alle innbyggere i Karmøy kommune.

Det er uvirkelige dager. Mediene skriver med de største bokstavene de har på alle sine plattformer. Hele befolkningen har fått lynkurs i smittevern. Skoler og barnehager er stengt. Alle har fått sin hverdag snudd fullstendig på hodet. Mange er i karantene. Mange er bekymret og noen er redde.

De aller fleste av oss trenger ikke å være redde. Men vi skal være bekymret på vegne av dem som er i risiko og hindre at de blir smittet.

I Karmøy kommune er vi tre leger som har oppgaver innen samfunnsmedisin, smittevern er den samfunnsmedisinske oppgaven vi legene har fokus på. Siden begynnelsen av februar har vi lagt planer og forberedt kommunen på det som nå skjer.

Vi fulgte utviklingen i Kina nøye og så at dette kunne bli gigantisk hvis det spredde seg utenfor Kina. Men ikke i våre villeste fantasier eller mørkeste stunder så vi for oss det som skjer nå. For dette er helt uvirkelig også for oss.

I vinterferien kom rapportene om utviklingen i Italia og ingen av oss har sett oss tilbake siden. Det har vært noen intense uker hvor vi har rigget tjenester for testing og smitteoppsporing. Vi måtte etablere et system for testing som både var trygt for helsepersonellet og de vi tar prøver av. Samtidig var det ekstremt viktig at andre pasienter ikke ble smittet på et venterom. Testteltet på Åkra ble derfor etablert for å sikre alle de faktorene.

De som blir syke av andre ting enn korona skal være trygge på at de får den helsehjelpen de trenger. Det er derfor viktig at de som trenger det kommer gjennom på telefon til legevakten. Karmøy kommune har en egen telefon for korona som besvares av helsepersonell. Denne telefonen skal bare benyttes for innbyggerne som er aktuelle for å bli testet. Hvem som er aktuelle for testing endres i takt med utvikling av epidemien. Retningslinjer for testing blir oppdatert fra Folkehelseinstituttet og Karmøy følger FHI sine anbefalinger. Du kan lese om dette på kommunens nettsider.

Det er flere som har fått påvist korona her lokalt. For å kunne begrense smitten er det viktig å oppdage de som er smittet, kartlegge hvem de har vært i kontakt med og sette nærkontakter i karantene. Dette kalles smitteoppsporing. Karmøy kommune har et eget team som bare jobber med dette. Etter hvert som smitten sprer seg må man forvente at de fleste av dem som har symptomer fra luftveiene kan ha korona. Vi må passe på at de ikke smitter de som har risiko for alvorlig forløp.

Det er veldig viktig at helsepersonell ikke blir smittet. Vi trenger alle mann til pumpene en god stund fremover. Helsepersonell trenger derfor særlig beskyttelse mot smitte i en situasjon hvor de er veldig utsatt for å bli smittet. Pasienter med luftveissymptomer undersøkes derfor i eget lokale i nærheten av men adskilt fra legevakten. Ikke kontakt fastlege eller legevakt uten at du er bekymret for alvorlig sykdom. Dersom du mistenker alvorlig sykdom ta kontakt med lege per telefon. Det vil da vurderes om du trenger legeundersøkelse.

De aller mest sårbare for alvorlig forløp bor på sykehjem. For å beskytte disse mot smitte er det ikke lenger lov å komme på besøk i sykehjemmene uten at dette er avtalt på forhånd. Akkurat nå vises kjærlighet best ved avstand. Vi må alle hjelpe hverandre. For å ha god bemanning og god tilgang på utstyr må alle samarbeide. Også på tvers av kommuner og mellom kommuner og sykehuset.

Alle innbyggere i distriktet kan være trygge på at både kommunene og sykehuset spiller på samme lag for å løse oppgavene sammen. Det var en fotballcup som ble avlyst. I aller siste time. Vi er lei oss for at avgjørelsen kom så tett på. Å avlyse så vi som et helt ekstremt tiltak dagen før. Men situasjonen utviklet seg så raskt at vi ikke så annen utvei på sene kvelden. Veavågen fotballklubb har fremstått med elegant verdighet i den beslutningen. 6 dager senere stengte statsministeren alle landets skoler og barnehager.

Hadde noen trodd oss om vi sa at det kom til å skje? Nå ber Norges befolkning om at landets grenser stenges. Det er uvirkelige dager.

Karmøy har en helt unik dugnadsånd. For et folk! Ansatte i kommunen legger vekk sine vanlige oppgaver og går inn i helt nye roller og arbeidsoppgaver med en velvillighet og entusiasme som kan røre selv de mest hardbarkede. Frivillige i lag og foreninger står klar til å bidra. Vi er klar. Så klare som vi kan bli. Du og den enkelte har den aller viktigste oppgaven. Beskytt deg selv mot smitte slik at ikke du sprer smitte til andre.

I vanlige tider oppfordrer vi til sosial kontakt. Men i disse tider må folk holde sammen ved å holde avstand. Nå er det avstanden som redder liv. Takk og pris for internett. Vi kan faktisk ha kontakt med hverandre uten å være sammen fysisk. Du kan være trygg på at alle ansatte i kommunene og på sykehuset her lokalt står på alt vi kan.

Med vennlig hilsen smittevernlegene i Karmøy; Katrine Marie Haga Nesse, Martin Eikrem og Deniz Tekin

Artikkeltags