(Haugesunds Avis)Av: Kenneth Halleland, kommunestyrerepresentant i Karmøy for Arbeiderpartiet

I Haugesunds Avis den 30.08.19 svarer Synnøve Magnussen meg etter mitt innlegg om sykehjemmet i Skudeneshavn.

Momentene til Magnussen er gode, men det virker som om innlegget er bygget på premissene som Høyre har forsøkt å skape i denne saken. Nemlig at det ikke foreligger plan for erstatning av bygget som rives. Det stemmer selvsagt ikke.

Magnussen har helt rett i at dagens utfordringer i eldreomsorgen stiller andre krav enn det som var tilfellet tidligere. Eldre vil blant annet bo lenger hjemme.

Så tidlig som i 2011 vedtok kommunestyret i Karmøy at sykehjemmet i Skudeneshavn skulle rives til fordel for en mer moderne institusjon. Det stemte både Høyre og Arbeiderpartiet for. Karmøy Arbeiderparti følger opp dette og vil bygge en topp moderne institusjon i Skudeneshavn som kan dekke en større del av tilbudet enn det vi ville klart ved gjenbruk av den gamle bygningsmassen.

Magnussen må gjerne ta kontakt med meg for å diskutere eldreomsorg. For det synes som om vi begge brenner for det og for at hele Karmøy kommune skal ha en god og verdig eldreomsorg.

Når Magnussen går til valgurnen den 9. september er det trygt å vite at hun kan stole på Arbeiderpartiet. Vi står fortsatt ved vedtak vi gjorde i 2011. Vi står fortsatt for at vi skal utvikle et moderne og fremtidsrettet helse- og omsorgstilbud for hele kommunen. Og hvis hun vil ha en lokalpolitiker som brenner for dette, så kan hun gi meg et kryss eller en slenger.