(Haugesunds Avis)

Viser til oppslag i lokale medier vedrørende fylkesmannens innsigelse mot reguleringsplan for omkjøringsveien på Åkra.

Jeg forstår godt at karmøyordføreren, Statens vegvesen og styringsgruppa for Haugalandspakken er frustrerte og nærmest på grensen til desperate etter denne innsigelsen. Fylkesmannens innsigelse og høringsuttalelse er en kraftig kritikk av det håndverket som er blitt utført praktisk, politisk og administrativt.

Det kan imidlertid ikke forsvares at representanter fra de samme gruppene kommer med grunnløse beskyldninger og useriøse personangrep på alle oss som er motstandere av omkjøringsveien.

Selv har jeg vært motstander av veiprosjektet i lang tid, argumentert saklig i debattinnlegg, tatt opp saken i kommunestyret og nærmest talt for døve ører i mange år.

Det er derfor svært skuffende at ordføreren omtaler sine meningsmotstandere på den måten han gjør i Karmøynytt og Haugesunds Avis.

Jeg liker ikke å bli hudflettet, jeg liker ikke å bli lurt, jeg liker ikke at de som har makt tar omkamper på omkamper og aldri vil gi seg.

Jeg liker ikke når Karmøys ordfører, mektige lokalpolitikere og offentlige instanser går ut mot enkeltpersoner, organisasjoner og andre politikere som benytter seg av sin demokratiske rett til å engasjere seg og stille kritiske spørsmål.

Jeg liker ærlige, prinsippfaste,kunnskapsrike politikere som har evnen til å si at nok er nok. Politikere som kan innrømme feil og politikere som respekterer vårt politiske system, våre lover og vår ytringsfrihet.

Derfor:

Takk til alle hudflettede omkjøringsveimotstandere. Takk til alle som kjemper mot realisering av det gigantiske, miljøødeleggende, landbruksfiendtlige og unødvendige omkjøringsveiprosjektet på Åkra! Takk til Miljøverndepartementet, Sivilombudsmannen, Naturvernforbundet, Fylkesmannen, Natur og ungdom, bompengemotstandere, fugleelskere, bønder, stortingspolitikere, lokalpolitikere og ikke minst ildsjeler som har stått på, lest dokumenter og kommet med kritiske innvendinger.

Ikke glem hvem som er ansvarlig for at dette meningsløse prosjektet har vært en verkebyll i den lokale samferdselspolitikken i hele 12 år. Ikke glem hvem som ikke vil løse trafikkproblemer der de er. Ikke glem politikere som gir blaffen i naturmangfold, jordvern og miljø. Ikke glem hvem som ikke kjenner noen grenser for ufornuftig og usosial bompengebruk. Ikke glem at dette er politikere fra Arbeiderpartiet,Høyre, KRF, Senterpartiet og Karmøylista. 

Mvh. Odd Magne Hansen, gruppeleder Karmøy SV.