Tenk at vi må sloss for arbeidstøy i 2020 – en skulle tro vi hadde kommet lengre

Av
DEL

YTRING  (Haugesunds Avis) Våre flotte ansatte i helse- og omsorgsetaten (H&O) i Karmøy kommune jublet da hovedutvalg helse- og omsorg (HHO) gjorde vedtak om et oversendelsesforslag vedrørende arbeidstøy til formannskapet.

Dessverre ble ikke saken satt på agendaen i formannskapet. Det ble begrunnet med at sak om arbeidstøy skal behandles i hovedutvalg administrasjon i september. Det stemmer, men det gjelder arbeidstøy i normal drift.

Vedtaket de gjorde i HHO handlet om et hastetiltak under koronasituasjonen. Vi har i månedsvis vært i en pandemisituasjon.

I denne tiden har de ansatte i H&O i hjemmetjenesten og bolig og miljøarbeidertjenesten måtte stille med eget tøy. De har uttrykt et ønske om arbeidstøy, noe som ikke er imøtekommet.

Det er beklagelig at de som står i frontlinjen ikke skal bli imøtekommet på dette ønsket.

Dette oppleves diskriminerende da dette ikke er tema i mannsdominerte yrker. Hvorfor er det slik at ansatte i et kvinnedominert yrke skal måtte finne seg i å ikke få utlevert arbeidstøy i en pandemisituasjon.

Haugesunds avis hadde på trykk en kronikk 10. juni skrevet av en vernepleier i Karmøy kommune. Denne skapte stort engasjement. Det virket som om politikerne tok inn over seg alvoret i situasjonen og frustrasjonen til de ansatte når dette var tema i HHO.

Dessverre ble dette ikke videreført til formannskapet. Organisasjonene samt hovedverneombud har gjentatte ganger tatt dette opp med administrasjonen uten å få gjennomslag.

Det vises til smittevernsprosedyrer som sier at ansatte kun ved mistanke om smitte skal bruke arbeidstøy og stellefrakk. Dette oppleves ikke trygt nok for ansatte. I bolig og miljøarbeidertjenesten er det ikke tilgang på arbeidstøy på arbeidsplassen.

Er dette en grei måte å ta vare på våre ansatte? Tenk at vi må sloss for arbeidstøy i 2020 – en skulle tro en hadde kommet lengre.

Politikerne har fremdeles sjansen i kommunestyret 29. juni til å bestemme at arbeidstakerne skal få en trygg nok arbeidssituasjon. Vår oppfordring til politikerne er: La ansatte få lov å bruke arbeidstøy under pandemien. De er jo allerede kjøpt inn.

Organisasjonene lover å ta diskusjonen videre i september da dette skal behandles i Administrasjonsutvalget. Da handler det om arbeidstøy i normal drift. Vi går for likebehandling av yrkesgruppene i kommunen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken